NBSTRAF 2017/133, Hoge Raad 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:414, 5457.15 P

Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, Eenvoudige kasopstelling

Samenvatting

De berekeningswijze, die pleegt te worden aangeduid als eenvoudige kasopstelling, komt in ieder geval in aanmerking bij toepassing van art. 36e lid 3 Sr. De rechter is in dat geval niet gehouden te concretiseren welke “andere strafbare feiten” op enigerlei wijze ertoe hebben geleid dat de betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Daarnaast kan deze berekeningswijze worden gehanteerd bij toepassing van art. 36e lid 2 Sr, indien het aan de hand van die berekening vastgestelde bedrag in…

Verder lezen
Terug naar overzicht