NBSTRAF 2017/134, Hoge Raad 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:421, 462.16

Inhoudsindicatie

Bewijs, Motiveringsvoorschrift, Verklaring onder codenummer, Vrijwillige terugtred

Samenvatting

De opvatting dat het motiveringsvoorschrift van art. 360 lid 1 Sv zonder meer van toepassing is op het gebruik als bewijsmiddel van een door een onder codenummer aangeduide opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal, is onjuist. De omstandigheid dat een onder codenummer bekende opsporingsambtenaar naderhand is verhoord op de wijze als voorzien in de art. 190 lid 3 en 290 lid 3 Sv meebrengt dat het motiveringsvoorschrift van art. 360 lid 1 Sv ook van toepassing is op het…

Terug naar overzicht