NBSTRAF 2017/135, Hoge Raad 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:429, 1585.16 P

Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, Betalingsverplichting

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat de bedragen aan belastingheffing over “de inkomsten, die hebben geleid tot de onderhavige ontnemingsvordering” bij de vaststelling van de betalingsverplichting in mindering dienen te worden gebracht op het bedrag van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

De opvatting dat bij de bepaling van het aan de Staat te betalen geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel geen rekening mag worden gehouden met de waarde van verbeurdverklaarde voorwerpen, reeds omdat daardoor…

Verder lezen
Terug naar overzicht