NBSTRAF 2017/141, Hoge Raad 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:433, 947.16

Inhoudsindicatie

Profijtontneming, Verbeurdverklaring, Wederrechtelijk verkregen voordeel

Samenvatting

Profijtontneming. In mindering brengen van verbeurdverklaarde geldbedrag op betalingsverplichting. Art. 33a lid 1.1 en art. 36e lid 5 Sr. De Hoge Raad verwijst naar ECLI:NL:HR:2016:874 (NbSr 2016/133, m.nt. G.M. Boezelman en M. Coenen). Door de verbeurdverklaring van het door de betrokkene met de drugshandel verdiende en onder hem in beslaggenomen geldbedrag van € 35.000,= is dit

Verder lezen
Terug naar overzicht