NBSTRAF 2017/145, Hoge Raad 21-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:468, 444.16 A (met annotatie van mr. A.P. Verhaegh)

Inhoudsindicatie

Bekorten pleidooi raadsman, Nietigheid onderzoek ter terechtzitting

Samenvatting

In aanmerking genomen dat het Hof kennelijk niet meer dan een uur had uitgetrokken voor de behandeling van de zaak, dat uit niets blijkt dat die behandelingsduur dan wel de aan de raadsvrouwe toegedachte spreektijd tijdig voor de terechtzitting aan haar kenbaar is gemaakt, dat blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting, alvorens de raadsvrouwe haar pleidooi kon aanvangen, de procureur-generaal zijn op schrift gestelde requisitoir integraal heeft kunnen voordragen, en voorts gelet op de aard…

Verder lezen
Terug naar overzicht