NBSTRAF 2017/146, Hoge Raad 21-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:464, 1894.16 UA

Inhoudsindicatie

Uitlevering, Last tot toevoeging raadsman

Samenvatting

Onder de vigeur van het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten is de voorzitter van het Hof gehouden een last tot aanwijzing van een raadsman te geven ingeval de opgeëiste persoon geen raadsman heeft. Indien het Hof heeft geoordeeld dat het Uitleveringsbesluit niet die gehoudenheid inhoudt, klaagt het middel daarover terecht. Indien het Hof ervan is uitgegaan dat reeds een last tot toevoeging van een raadsman was gegeven omdat de opgeëiste persoon uit anderen hoofde was gedetineerd, geldt dat het Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht