NBSTRAF 2017/151, Hoge Raad 21-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:478, 2602.16

Inhoudsindicatie

Plukze, Ontnemingsvordering, Beleidsregels Openbaar Ministerie

Samenvatting

De Hoge Raad oordeelt dat de regels die zijn vervat in de Aanwijzing Ontneming (Stcrt. 2009, 40) moeten worden beschouwd als recht ex art. 79 RO. De Aanwijzing houdt in dat uit sociale zekerheidsfraude bestaand wederrechtelijk verkregen voordeel in beginsel niet ontnomen wordt op grond van art. 36e Sr, als de gemeentelijke sociale dienst van zijn terugvorderingsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Anders dan het hof kennelijk tot uitgangspunt heeft genomen, houdt de Aanwijzing niet in dat indien…

Verder lezen
Terug naar overzicht