NBSTRAF 2017/157, Hoge Raad 28-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:524, 5931.15

Inhoudsindicatie

Voorwaardelijke straf, Duur proeftijd

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat niet is voldaan aan de in art. 14b lid 2 Sr genoemde voorwaarde dat “er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen”, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk. Daarbij is mede in aanmerking te nemen dat de bewezenverklaring onder 1 geen gedragingen bevat die onmiskenbaar zijn gericht…

Verder lezen
Terug naar overzicht