NBSTRAF 2017/158, Hoge Raad 28-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:527, 929.16

Inhoudsindicatie

Rechtmatigheid inreisverbod, Terugkeerrichtlijn

Samenvatting

Het Hof is bij de beoordeling van het tenlastegelegde ervan uitgegaan dat de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest van 11 juni 2015 heeft gegeven aan het begrip “gevaar voor de openbare orde” in de zin van art. 7 lid 4 Terugkeerrichtlijn, mede richtinggevend is voor de uitleg van het begrip “ernstige bedreiging voor de openbare orde” in de zin van art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn. Hierin ligt besloten dat het Hof heeft geoordeeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht