NBSTRAF 2017/169, Hoge Raad 04-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:579, 44.16

Inhoudsindicatie

Poging, Minderjarige bewegen tot plegen dulden ontucht

Samenvatting

Gelet op de vaststellingen van het Hof geeft het kennelijke oordeel van het Hof dat de bewezenverklaarde gedragingen van de verdachte een strafbare poging opleveren omdat zij naar de uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het delict dat bestaat in het opzettelijk bewegen van een persoon van wie de verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, tot het plegen van ontuchtige handelingen en dat die gedragingen dus moeten worden aangemerkt als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf van art. 248a Sr, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is dat oordeel ook toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen het korte tijdsverloop en het nauwe verband tussen het bericht van de verdachte op de webpagina aan het tienjarige slachtoffer en het vervolgens door hem gevoerde chatgesprek via het MSN-account van haar met haar vader onder haar naam.

Uitspraak

2. Beoordeling van het tweede middel

2.1. Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het in de zaak met parketnummer 18.670358.12 onder 1 primair tenlastegelegde. Het middel voert daartoe aan dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de verdachte heeft gepoogd een persoon waarvan hij redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk te bewegen ontuchtige handelingen te plegen, althans dat de bewezenverklaring in zoverre niet kan volgen uit de gebezigde bewijsmiddelen.

2.2.1. Ten laste van de verdachte is, voor zover in cassatie van belang, bewezenverklaard dat:

“hij op 10 juni 2011 in de gemeente Stadskanaal, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door giften en/of belofte van geld Saskia P., geboren 3 april 2001, waarvan verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk te bewegen ontuchtige handelingen te plegen met behulp van een computer via het internet een chatgesprek/schriftelijk gesprek heeft gevoerd met Saskia P. en daarin aan Saskia P. heeft gevraagd of ze wel eens een piemel had gezien en of ze daar wel eens aan zou willen zitten, en aan haar heeft gevraagd wat foto’s van haar te maken waarbij zij een beetje met haar beentjes wijd moest gaan zitten en een strak hemdje aan moest doen zodat verdachte haar tietjes een beetje zou zien, en hem vervolgens die foto’s toe te sturen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

2.2.2. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“21. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 124 en verder van het proces-verbaal van aanvulling met nummer 2011057726) voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van Harold P.:

Ik woon in Stadskanaal. Ik doe aangifte van uitlokking tot het laten plegen van ontuchtige handelingen van mijn minderjarige dochter Saskia P. Op 10 juni 2011 zat mijn dochter op Hyves en wel op Ponypark Citysite. Saskia P. stond voor iedereen zichtbaar op Hyves met haar echte leeftijd. Saskia P. had een berichtje gekregen met de vraag: ‘Mag ik je wat vragen, heb je wel eens een piemel gezien, en zou je daar wel eens aan willen zitten’.

Mijn vrouw belde mij om 12.30 uur op het werk en ik heb gezegd dat ze de gegevens op de computer moest bewaren. Ik ben om 18.30 uur achter de computer gaan zitten en heb mij uitgegeven voor mijn dochter. De persoon gebruikte de naam Pieter. Ik had inmiddels al contact met de politie gehad en het advies gekregen om de man vast te houden.

De man dwong mij om MSN op te starten doordat hij zei: ‘Je doet MSN aan en wel nu’. Op MSN zag ik de nicknaam ‘Joly Jumper’ staan en het e-mail adres joly.jumper@hotmail.com.

De man vroeg of ik al tietjes had. Toen vroeg hij om een foto van tussen de benen. Mijn dochter zat in de kamer en ik heb een foto van haar benen gemaakt. Op de foto is een roze pyjamabroek te zien. Deze foto heb ik de man gestuurd. De man zei van dat hij een foto van tussen de benen wilde.

De man deed toen zijn webcam aan. Toen ik de man zag heb ik mijn vrouw geroepen. Zij heeft een videocamera gepakt en ik ben gaan filmen. Ik heb toen opnames van de laptopmonitor gemaakt. Ik heb een USB stick waar alle gesprekken en waar de beelden van de man op staan. Het zijn 2 gesprekken van Hyves, 1 van MSN, 2 foto’s en de video-opname. De foto’s heb ik zelf ook nog gemaakt. De foto’s heb ik gemaakt vanaf de webcammonitor.

21a. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aanvulling met nummer 2011057726) voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relatering van de verbalisant Frits Senden op het voorblad van dat proces-verbaal:

Saskia P. is geboren op 3 april 2001.

22. Een schriftelijk stuk genaamd ‘Msn gesprek politie.txt’ als bijlage bij bewijsmiddel 22, (opgenomen op pagina’s 140 en verder van het proces-verbaal van aanvulling met nummer 2011057726) inhoudende, zakelijk weergegeven:

Joly Jumper zegt: wat heb jij nu eigenlijk aan

Saskia P. zegt: rose pyjama

Joly Jumper zegt: leuk, mag ik eens zien?

Joly Jumper zegt: je kunt me ja wel een foto sturen

Joly Jumper zegt: oke je moet wel een beetje met je beetjes wijd gaan zitten he? en doe een strakke hempje aan zodat ik je tietjes aan beetje zie goed?

Joly Jumper zegt: waar blijft me foto

Joly Jumper zegt: ik zeg ja als je nu doet wat ik zeg krijg je bij onze eerste ontmoeting 100 euro

23. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 152 en verder van het proces-verbaal van aanvulling met nummer 2011057726) voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van Gerdina S.:

Mijn dochter heeft een Hyves-account. Hierop is een contactgroep aangemaakt voor meisjes. Deze contactgroep heet Ponypark City. Dit heeft te maken met het pretpark Slagharen. De meisjes hebben via de site contact met elkaar. Zij spreken dan wel met elkaar af wanneer zij met elkaar naar ponypark Slagharen gaan en wanneer zij daar een pony huren. Deze site is voor kinderen tot twaalf jaren.

24. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 109 en verder van het proces-verbaal van aanvulling met nummer 2011057726) voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van verdachte:

Jullie houden mij voor dat jullie meerdere aangiften binnen hebben gekregen en dat er ook een persoon is die videobeelden van zijn beeldscherm heeft gemaakt. Ik ben de persoon die op die foto staat. De twee afbeeldingen waarin ik met een overhemd (het hof begrijpt op grond van bewijsmiddel 22: de foto’s die zijn gemaakt door Harold P.) sta afgebeeld ben ik inderdaad.

25. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 99 en verder van het proces-verbaal van aanvulling met nummer 2011057726) voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van Frits R. (broer van verdachte):

Verdachte heeft van 17-20 april 2011 tot ongeveer in augustus 2011 bij mij gewoond in Vlagtwedde. Ik ken alleen het e-mailadres joly.jumper@hotmail.com. Dat gebruikt hij volgens mij nog steeds. U toont mij foto 4 (het hof begrijpt op grond van bewijsmiddel 22: de foto die is gemaakt door Harold P.). Dat is bij mij thuis in Vlagtwedde. Dit moet tussen april en augustus 2011 zijn geweest. Ik herken de achtergrond als mijn keuken. De klok die je ziet hangen is mijn klok in de keuken. De man op de foto ziet er uit als mijn broer. Het overhemd dat hij aanheeft is van hem. Hij draagt altijd van dat soort overhemden.”

 

2.3.1. De tenlastelegging is toegesneden op art. 248a Sr. Dit artikel luidt:

“Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

2.3.2. De in deze bepaling genoemde leeftijd betreft de daadwerkelijke leeftijd van de persoon die wordt bewogen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen te dulden.

2.4.1. Het Hof heeft een poging tot het plegen van het misdrijf van art. 248a Sr bewezenverklaard. Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof onder meer vastgesteld dat

– de verdachte op 10 juni 2011 via een bericht op de webpagina Hyves in de contactgroep Ponypark Citysite, die was bedoeld voor kinderen tot twaalf jaren, aan de tienjarige Saskia P. heeft gevraagd of zij wel eens een piemel had gezien en of zij daar wel eens aan zou willen zitten;

– de verdachte later op diezelfde dag in een chatgesprek via het MSN-account van Saskia P. heeft gevraagd om wat foto’s van zichzelf te maken waarbij zij een beetje met haar beentjes wijd moest gaan zitten en een strak hemdje aan moest doen zodat de verdachte haar tietjes een beetje zou zien en hem vervolgens die foto’s toe te sturen, waarvoor de verdachte een geldbedrag van € 100,= in het vooruitzicht heeft gesteld;

– op het moment dat de verdachte laatstgenoemde vragen stelde, de vader van Saskia P. achter de computer zat en zich uitgaf voor Saskia P.

2.4.2. Gelet op deze vaststellingen geeft het kennelijke oordeel van het Hof dat de bewezenverklaarde gedragingen van de verdachte een strafbare poging opleveren omdat zij naar de uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het delict dat bestaat in het opzettelijk bewegen van een persoon van wie de verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, tot het plegen van ontuchtige handelingen en dat die gedragingen dus moeten worden aangemerkt als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf van art. 248a Sr, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is dat oordeel ook toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen het korte tijdsverloop en het nauwe verband tussen het bericht van de verdachte op de webpagina Hyves aan de tienjarige Saskia P. en het vervolgens door hem gevoerde chatgesprek via het MSN-account van Saskia P. met haar vader onder haar naam.

2.5. Het middel faalt.

Verder lezen
Terug naar overzicht