NBSTRAF 2017/182, Hoge Raad 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:653, 2955.15

Inhoudsindicatie

Vordering benadeelde partij, Kosten rechtsbijstand, Schadevergoedingsmaatregel

Samenvatting

Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding als bedoeld in art. 51f lid 1 Sv komt alleen die schade in aanmerking die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. De kosten van rechtsbijstand zijn niet als zodanige rechtstreekse schade aan te merken. Dergelijke kosten kunnen ook niet in aanmerking worden genomen bij de oplegging van de in art. 36f lid 1 Sr voorziene maatregel. Door een benadeelde partij gemaakte kosten voor rechtsbijstand zijn te rekenen tot de proceskosten waaromtrent de…

Verder lezen
Terug naar overzicht