NBSTRAF 2017/183, Hoge Raad 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:641, 3493.15 (met annotatie van mr. C. van Oort)

Inhoudsindicatie

Ambtelijke omkoping, Faillissementsfraude

Samenvatting

Rotterdamse havenzaak. Het oordeel van het Hof dat de persoon met wie de verdachte handelde “in strijd met zijn plicht als ambtenaar [heeft] gehandeld, welke plicht onder meer inhoudt dat de ambtenaar integer handelt, neutraal te werk gaat en aan anderen geen persoonlijke voorkeurspositie toekent” getuigt, mede gelet op de door het Hof vastgestelde gedragingen van die persoon en de daaruit voortvloeiende nadelen voor diens werkgever en voordelen voor ondernemingen waarbij de verdachte betrokken was, niet van een onjuiste…

Verder lezen
Terug naar overzicht