NBSTRAF 2017/188, Hoge Raad 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:646, 3202.16

Inhoudsindicatie

Terbeschikkingstelling met dwangverpleging, Geweldsmisdrijf

Samenvatting

Ingeval aan de verdachte de maatregel van TBS met verpleging van overheidswege is opgelegd, dient de rechter in zijn motivering van de maatregel tot uitdrukking te brengen dat deze wel of niet ter zake van een geweldsmisdrijf is opgelegd. Zulks is vooral van belang indien het misdrijf ter zake waarvan de TBS is opgelegd, niet zonder meer kan worden gekarakteriseerd als een geweldsmisdrijf. Het oordeel van het Hof dat aan de verdachte de maatregel van TBS met verpleging van overheidswege is opgelegd ter zake…

Verder lezen
Terug naar overzicht