NBSTRAF 2017/193, Hoge Raad 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:722, 553.16

Inhoudsindicatie

Beperkt anonieme getuigen

Samenvatting

De omstandigheid dat in het onderhavige geval een aantal van de betrokkenen, bevoegde opsporingsambtenaren behorende tot het aangegeven politieonderdeel, naderhand door de Rechter-Commissaris is gehoord op de voet van art. 190 lid 3 Sv, brengt mee dat aan het gebruik van activiteitenjournaals en het proces-verbaal van observatie, houdende de verklaring van die opsporingsambtenaren, dezelfde eisen dienen te worden gesteld als aan het gebruik van verklaringen van beperkt anoniem verhoorde getuigen. Uit de ingevolge art. 360 lid 1 Sv

Verder lezen
Terug naar overzicht