NBSTRAF 2017/196, Hoge Raad 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:700, 1591.16

Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendomsfraude, Aanwijzing, Handhaving

Samenvatting

Handel in namaak merk-parfums. De Hoge Raad oordeelt dat het Hof niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en toereikend heeft gemotiveerd waarom de strafrechtelijke vervolging niet in strijd was met de Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude (2005A022). Het Hof heeft geoordeeld dat het handelen van de verdachte onder “grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren” als bedoeld in de Aanwijzing valt en dat daarmee het algemeen belang in het geding is…

Verder lezen
Terug naar overzicht