NBSTRAF 2017/197, Hoge Raad 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:701, 4319.15

Inhoudsindicatie

Noodweer, Onttrekkingsvereiste

Samenvatting

Nachtelijke schietpartij op parkeerterrein bij partycentrum, waarbij verdachte en het slachtoffer schoten lossen en het slachtoffer komt te overlijden. De Hoge Raad oordeelt – gelet op de vaststellingen van het Hof en in aanmerking genomen hetgeen is gesteld in HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456 (NbSr 2016/106, m.nt. J.S. Nan) – dat het oordeel van het Hof dat “voor de verdachte de reële mogelijkheid [bestond] om nadat…

Terug naar overzicht