NBSTRAF 2017/202, Hoge Raad 09-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:834, 4919.15 P

Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Samenvatting

Uit de door het Hof aan de verwerping van het verweer ten grondslag gelegde omstandigheid dat de videotheek geen winst maakte en dus geen voordeel genereerde, kan niet worden afgeleid dat de kosten van de videotheek niet kunnen gelden als kosten die in directe relatie staan tot het bewezenverklaarde delict, dan wel die kosten wel als zodanig kunnen gelden maar voor rekening van de betrokkene dienen te blijven.

Uitspraak

2. Beoordeling van het zesde middel

2.1. Het middel klaagt over de…

Verder lezen
Terug naar overzicht