NBSTRAF 2017/204, Hoge Raad 09-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:826, 5148.15

Inhoudsindicatie

Aanhoudingsverzoek, Aanwezigheidsrecht

Samenvatting

Het Hof heeft een afweging gemaakt tussen enerzijds het belang van de gevraagde aanhouding van de behandeling en het daaraan ten grondslag liggende belang van de verdachte bij het kunnen uitoefenen van haar aanwezigheidsrecht, en anderzijds het belang van een doeltreffende en spoedige berechting en van een goede organisatie van de rechtspleging. Mede gelet op hetgeen na de eerdere aanhouding van de behandeling van de zaak aan het hernieuwde verzoek om aanhouding ten grondslag is gelegd, kunnen de door het Hof genoemde gronden de afwijzing van dit…

Terug naar overzicht