NBSTRAF 2017/207, Hoge Raad 09-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:839, 4802.16 W

Inhoudsindicatie

Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnis

Samenvatting

Het onderzoek dat de rechter moet instellen als de veroordeelde het verweer voert dat door de omzetting van de straf de strafrechtelijke positie van hem dreigt te worden verscherpt als bedoeld in art. 44 lid 2 Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen zal niet steeds kunnen resulteren in een met precisie te geven antwoord. De werkelijke duur van de detentie in het buitenland is dikwijls afhankelijk van omstandigheden en beslissingen die ten tijde van de executieovername nog onbekend zijn. Dat kan ertoe leiden dat de…

Terug naar overzicht