NBSTRAF 2017/21, Hoge Raad 13-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2838, 1565.15 (met annotatie van mr. C. van Oort)

Inhoudsindicatie

Proces-verbaal terechtzitting, Geluidsopname

Samenvatting

Wat betreft de verklaringen die de deskundigen hebben afgelegd op de terechtzitting, behelst het proces-verbaal uitsluitend de zakelijke inhoud van die verklaringen voor zover deze zijn gebruikt in de bestreden einduitspraak. Het proces-verbaal behelst niet de overige (zakelijke) inhoud van die verklaringen noch hetgeen overigens op de terechtzitting achtereenvolgens aan de orde is geweest. In dit opzicht voldoet het proces-verbaal niet aan de eisen van art. 326 Sv. Daaraan doet niet af dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht