NBSTRAF 2017/215, Hoge Raad 16-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:884, 2154/16

Inhoudsindicatie

Mensenhandel, Uitbuiting, Aanwerven, Medenemen

Samenvatting

Mensenhandel-zaak. Hoge Raad stelt, met verwijzing naar ECLI:NL:HR:2016:857, dat “uitbuiting” als bedoeld in art. 273f lid 1 Sr moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van art. 273f lid 1 onder 3 Sr. Het oordeel van het Hof dat de bewezenverklaarde gedragingen “aanwerven” en “medenemen” zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld, geeft naar mening van de Hoge Raad niet blijk…

Terug naar overzicht