NBSTRAF 2017/217, Hoge Raad 23-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:951, 5115/15

Inhoudsindicatie

Kantonrechter, Hoger beroep, Cassatie

Samenvatting

De Hoge Raad stelt vast dat tegen het vonnis waarbij verdachte met toepassing van art. 9a Sr schuldig verklaard is ter zake van overtreding van een voorschrift van de APV Gemeente Cranendonck 2010, op grond van 404 lid 2 en 4 Sv geen hoger beroep maar cassatieberoep openstaat. Degene die tegen een vonnis een rechtsmiddel instelt, moet in het algemeen geacht worden het volgens de wet daartegen openstaande rechtsmiddel te hebben willen aanwenden. Nu niet blijkt van een omstandigheid op grond waarvan…

Terug naar overzicht