NBSTRAF 2017/224, Hoge Raad 16-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:886, 5096.15

Inhoudsindicatie

Ongeldig verklaard rijbewijs

Samenvatting

Uit de enkele omstandigheid dat het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van de verdachte per aangetekende brief aan deze is verzonden en niet retour is gekomen bij het CBR, kan niet worden afgeleid dat de verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Die gevolgtrekking kan daaraan ook niet worden verbonden in samenhang met hetgeen het Hof voor het overige in aanmerking heeft genomen.

Uitspraak

3. Beoordeling van het tweede middel

3.1. Het middel klaagt dat uit de door het Hof gebezigde…

Terug naar overzicht