NBSTRAF 2017/225, Hoge Raad 16-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:883, 5461.15

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie, Immuniteit, Vergadering bestuurscommissie

Samenvatting

De bescherming tegen vervolging in rechte die art. 22 Gemeentewet aan een gemeenteraadslid biedt, strekt zich niet uit tot andere handelingen dan die welke in die wettelijke bepaling worden genoemd. Het op de gedane vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat het overleg waarin de in de tenlastelegging vermelde uitlatingen door de verdachte zijn gedaan, “een informeel karakter had, zonder voorzitter en zonder notulist” en dat het plaatsvond bij gelegenheid van een vergadering van fractievoorzitters van een aantal lokale…

Verder lezen
Terug naar overzicht