NBSTRAF 2017/227, Hoge Raad 23-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:948, 3373.15

Inhoudsindicatie

Witwassen, Verbeurdverklaring

Samenvatting

Met de rechtspraak van de Hoge Raad over in het bijzonder de kwalificeerbaarheid als witwassen van het “verwerven of voorhanden hebben” van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen wordt gedoeld op het “verwerven of voorhanden hebben” als bedoeld in art. 420bis lid 1 onder b Sr. De bewezenverklaring houdt evenwel ook in dat de verdachte de geldbedragen heeft “overgedragen” en heeft “omgezet” als bedoeld in het evengenoemde onderdeel van dat artikellid. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het

Terug naar overzicht