NBSTRAF 2017/243, Hoge Raad 30-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:968, 4322.15

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Consultatiebijstand advocaat, Afstand, Vormverzuim

Samenvatting

Een verdachte die door de politie is aangehouden, kan aan art. 6 EVRM een aanspraak op rechtsbijstand ontlenen die inhoudt dat hem de gelegenheid wordt geboden om voorafgaand aan het verhoor door de politie aangaande zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit een advocaat te raadplegen. De aangehouden verdachte dient vóór de aanvang van het eerste verhoor te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat. Behoudens in het geval dat hij uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend doch in elk…

Verder lezen
Terug naar overzicht