NBSTRAF 2017/244, Hoge Raad 30-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:967, 1787.15

Inhoudsindicatie

Klacht, Smaadschrift, Ruchtbaarheid geven

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat de tot klacht gerechtigden een klacht in de zin van art. 164 lid 1 Sv hebben gedaan, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen hetgeen is weergegeven omtrent (i) de klachtprocedure van art. 12 Sv, (ii) degenen door of namens wie aangifte is gedaan, (iii) de klacht en (iv) de aanvullende aangifte, waarin aangevers hebben verwoord dat de verdachte doorgaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht