NBSTRAF 2017/246, Hoge Raad 30-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:973, 4921.15 (met annotatie van mr. T. Urbanus)

Inhoudsindicatie

Doodslag, Voorwaardelijk opzet, Noodweer

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat de gedragingen van de verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zo zeer gericht op de dood van het slachtoffer dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte die aanmerkelijke kans ook bewust heeft aanvaard, is niet zonder meer begrijpelijk.

Het oordeel van het Hof dat weliswaar sprake was van een onmiddellijk dreigend gevaar voor een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf waartegen de verdachte zich mocht verdedigen, maar dat het beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht