NBSTRAF 2017/248, Hoge Raad 30-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:976, 1944.16

Inhoudsindicatie

Verstek, Betekening dagvaarding, Ontvankelijkheid hoger beroep, Appelschriftuur

Samenvatting

De opvatting dat de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gegeven aan de begrippen “persoonlijk [...] gedagvaard” en “anderszins daadwerkelijk officieel in kennis [...] gesteld” in de zin van art. 4bis lid 1 onder a sub i van Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten mede bepalend is voor de rechtsgeldigheid van de betekening van…

Verder lezen
Terug naar overzicht