NBSTRAF 2017/249, Hoge Raad 06-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1029, 3044.15

Inhoudsindicatie

Valsheid in geschrift, Verandering van wetgeving, Verjaring

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat de verdachte opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse geschriften die bestemd waren om tot bewijs te dienen van de waarde van de aandelen van de vennootschap, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

In geval van verandering van wetgeving met betrekking tot de verjaring geldt naar hedendaagse rechtsopvatting in strafzaken als uitgangspunt dat deze verandering direct van toepassing is, met dien verstande dat een reeds voltooide verjaring wordt geëerbiedigd. Dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht