NBSTRAF 2017/250, Hoge Raad 06-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1017, 5054.15 (met annotatie van mr. C. van Oort)

Inhoudsindicatie

Vidgen, Ondervragingsrecht, Eerlijk proces, Redelijke termijn

Samenvatting

Vervolg op Vidgen versus Nederland, NbSr 2012/254. Het oordeel van het Hof dat de omstandigheid dat een getuige “op veel van de vragen heeft geantwoord dat hij zich niets meer daarover kan herinneren”, niet eraan afdoet dat de betrokkene als beëdigde getuige in aanwezigheid van de verdediging is gehoord en dat de verdediging daarbij een behoorlijke en effectieve gelegenheid heeft gekregen om vragen te stellen, en dat “ook de omstandigheid dat deze getuige eerst na…

Verder lezen
Terug naar overzicht