NBSTRAF 2017/251, Hoge Raad 06-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1030, 4616.16 B

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Belanghebbende

Samenvatting

In aanmerking genomen dat het klaagschrift was gericht tegen het voornemen van de officier van justitie om de opslagtanks terug te geven aan een belanghebbende, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk waarom de Rechtbank niet – zo nodig met aanhouding van de behandeling van het door de klager ingediende klaagschrift – (een vertegenwoordiger van) die belanghebbende in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen.

Uitspraak

2. Beoordeling van het middel

2.1. …

Verder lezen
Terug naar overzicht