NBSTRAF 2017/274, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1221, 3584.15

Inhoudsindicatie

Oplichting, Bewegen tot, Afgifte

Samenvatting

De Hoge Raad oordeelt dat de bewezenverklaring, voor zover behelzende dat de verdachte in de periode van 21 augustus tot en met 26 september 2011 de verzekeringsmaatschappij heeft bewogen tot de afgifte van € 999, niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Hierdoor is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Niet de toegebrachte schade, noch het enkele in dwaling brengen met het doel van benadeling is voldoende voor voltooiing van oplichting. Daarvoor…

Terug naar overzicht