NBSTRAF 2017/282, Hoge Raad 20-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1126, 1589.15 B

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Verbeurdverklaring

Samenvatting

Het oordeel van de Rechtbank dat de klaagster redelijkerwijs als rechthebbende van het inbeslaggenomen geldbedrag moet worden aangemerkt maar dat het belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave van dat geldbedrag aan de klaagster, is niet toereikend gemotiveerd gelet op de in art. 33a lid 2 Sr gestelde eisen voor verbeurdverklaring.

Uitspraak

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt dat het oordeel van de Rechtbank dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, het

Verder lezen
Terug naar overzicht