NBSTRAF 2017/283, Hoge Raad 20-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, 3725.15

Inhoudsindicatie

Eendaadse samenloop, Voortgezette handeling, Meerdaadse samenloop

Samenvatting

In de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop is gaandeweg sterk het accent komen te liggen op de strekking van de aan de orde zijnde strafbepalingen. Indien die strekking uiteenloopt, is geen sprake van “één feit” in de zin van art. 55 lid 1 Sr. Deze sterk juridisch getinte toetsing met een nadruk op de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, leidt tot een beperkt bereik van de regeling van de eendaadse samenloop. …

Verder lezen
Terug naar overzicht