NBSTRAF 2017/286, Hoge Raad 27-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1158, 5476.15

Inhoudsindicatie

Medeplichtigheid, Opzet

Samenvatting

Enerzijds moet ten aanzien van de medeplichtige bij de bewezenverklaring en kwalificatie worden uitgegaan van de door de dader verrichte handelingen, ook indien het opzet van de medeplichtige slechts was gericht op een deel daarvan, en anderzijds bedraagt het maximum van de aan de medeplichtige op te leggen straf een derde minder dan het maximum van de straf, gesteld op het misdrijf dat de medeplichtige voor ogen stond. Het gaat bij de “handelingen” van de dader in het bijzonder om het desbetreffende gronddelict, …

Verder lezen
Terug naar overzicht