NBSTRAF 2017/294, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1217, 332.15 J (met annotatie van mr. J. Boksem)

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek horen getuigen

Samenvatting

De afwijzing van de verzoeken tot het horen van de in de appelschriftuur genoemde getuigen door het Hof ter terechtzitting in hoger beroep in de bestreden uitspraak is, mede gelet op hetgeen aan die verzoeken ten grondslag is gelegd, zonder nadere motivering die ontbreekt, niet begrijpelijk. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat het Hof in zijn oordeel heeft betrokken dat “in eerste aanleg de rechtbank is ingegaan op de verweren”, maar het Hof in zijn overwegingen niet duidelijk heeft gemaakt op

Verder lezen
Terug naar overzicht