NBSTRAF 2017/296, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1215, 4569.15 (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Verzoek horen getuige, Afstand ondervragingsrecht

Samenvatting

Een door enig persoon in verband met een strafzaak afgelegde en de verdachte belastende of ontlastende verklaring, zoals die onder meer kan zijn vervat in een ambtsedig proces-verbaal, wordt in het perspectief van het EVRM aangemerkt als verklaring van een getuige. Op grond van de desbetreffende verdragsbepaling heeft de verdediging aanspraak op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen in enig stadium van het geding te (doen) ondervragen. De verdediging dient daartoe het nodige initiatief te nemen door

Verder lezen
Terug naar overzicht