NBSTRAF 2017/3, Hoge Raad 22-11-2016, ECLI:NL:HR:2016:2652, 5793.14

Inhoudsindicatie

Instellen rechtsmiddel, Ontvankelijkheid cassatieberoep

Samenvatting

Degene op wiens naam een vonnis of arrest staat, moet worden aangemerkt als degene te wiens laste die uitspraak is gewezen. Die persoon is de verdachte in de strafzaak. Ingevolge art. 427 Sv kan het beroep in cassatie slechts worden ingesteld door de verdachte en het Openbaar Ministerie. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat degene namens wie blijkens de daarvan opgemaakte aktes de cassatieberoepen zijn ingesteld, stelt niet de verdachte te zijn te wiens laste de bestreden beslissingen zijn gewezen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht