NBSTRAF 2017/312, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1222, 4813.15 P

Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling het door de betrokkene daadwerkelijk wederrechtelijk verkregen voordeel representeert dat op grond van art. 36e lid 2 Sr kan worden ontnomen, is ontoereikend gemotiveerd. Het Hof heeft immers in het midden gelaten of dat bedrag is gerelateerd aan (uitsluitend) het bewezenverklaarde witwassen dan wel (mede) de bewezenverklaarde overtreding van de Opiumwet en/of andere strafbare feiten als bedoeld in art. 36e lid 2 Sr en/of…

Verder lezen
Terug naar overzicht