NBSTRAF 2017/314, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1229, 199.16 P

Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, Belastingwet

Samenvatting

De opvatting dat art. 74 Algemene wet inzake rijksbelastingen niet uitsluit dat een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon die aan door een rechtspersoon gepleegde, bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten feitelijke leiding heeft gegeven en uit die feiten, al of niet naast de rechtspersoon, wederrechtelijk voordeel heeft verkregen, is onjuist.

Uitspraak

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat art. 74 Algemene wet inzake rijksbelastingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht