NBSTRAF 2017/315, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1277, 2876.16

Inhoudsindicatie

Cassatieberoep, Benadeelde partij

Samenvatting

De wet bevat geen regeling ten aanzien van het instellen van beroep in cassatie door een benadeelde partij indien haar vordering door de appelrechter in het strafgeding niet ontvankelijk is verklaard dan wel is afgewezen en noch de verdachte noch het Openbaar Ministerie cassatieberoep heeft ingesteld. Evenmin bevat de wet zo een regeling voor het geval de verdachte onderscheidenlijk het Openbaar Ministerie in het ingestelde cassatieberoep niet kan worden ontvangen. Daaruit moet worden afgeleid dat de wetgever van een dergelijke voorziening niet heeft willen weten. Bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht