NBSTRAF 2017/33, Hoge Raad 03-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:4, 5395.15

Inhoudsindicatie

Vrijheidsbeperkende maatregel

Samenvatting

Mede in aanmerking genomen dat de vrijheidsbeperkende maatregel ingevolge art. 38v lid 1 onder 1° of 2° Sr slechts kan worden opgelegd indien dit strekt tot de beveiliging van de maatschappij of de voorkoming van het – opnieuw – begaan van strafbare feiten, diende het Hof te motiveren waarom het de vrijheidsbeperkende maatregelen heeft bevolen. Nu elke motivering van de oplegging van de vrijheidsbeperkende maatregel ontbreekt, is het middel terecht voorgesteld.

Uitspraak

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel…

Verder lezen
Terug naar overzicht