NBSTRAF 2017/34, Hoge Raad 03-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:7, 102.16

Inhoudsindicatie

Strafoplegging, Strafbeschikking

Samenvatting

De opvatting dat in het kader van de in art. 359 lid 5 Sv bedoelde redenen die de strafoplegging hebben bepaald, een onherroepelijke strafbeschikking niet kan worden gelijkgesteld met een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter, is onjuist. De vaststelling van het Hof dat de verdachte blijkens een hem betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 29 september 2015 eerder “meermalen ter zake van rijden onder invloed [is] veroordeeld”, is niet onbegrijpelijk aangezien voormeld uittreksel te dier zake naast een onherroepelijke veroordeling door de Politierechter

Verder lezen
Terug naar overzicht