NBSTRAF 2017/37, Hoge Raad 10-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:26, 2799.15

Inhoudsindicatie

Vernieling, Onbruikbaar maken

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat de verdachte door te urineren in een politiecel, die politiecel “onbruikbaar” heeft gemaakt in de zin van art. 350 Sr, in welk oordeel als vaststelling van de rechter ligt besloten dat de politiecel tijdelijk niet op de voor een behoorlijk gebruik daarvan vereiste wijze kon worden gebruikt voor het doel waarvoor deze was bestemd, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd.

Uitspraak

2. Beoordeling

Verder lezen
Terug naar overzicht