NBSTRAF 2017/58, Hoge Raad 24-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:71, 5060.15 B (met annotatie van mr. G.M. Boezelman en mr. M. Coenen)

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Kennisneming gebruik uitgelezen gegevens

Samenvatting

Het oordeel van de Rechtbank dat op grond van art. 552a Sv niet kan worden geklaagd over de kennisneming of het gebruik van uitgelezen gegevens die in de onder de klager inbeslaggenomen telefoons waren opgeslagen, en dat het beklag dan ook in zoverre niet ontvankelijk moet worden verklaard, is niet zonder meer begrijpelijk. Art. 552a lid 1 Sv voorziet in het doen van beklag over de kennisneming of het gebruik van gegevens, opgeslagen, verwerkt of overgedragen door

Verder lezen
Terug naar overzicht