NBSTRAF 2017/59, Hoge Raad 24-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:72, 5863.15 B

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Rechtmatigheid beslag, Onderliggende beslagstukken

Samenvatting

Het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv draagt een summier karakter. Dat betekent dat van de rechter niet kan worden gevergd ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofdzaak of ontnemingsprocedure te treden. Het onderzoek in raadkamer kan zich wel uitstrekken tot vragen met betrekking tot de rechtmatigheid van het beslag zelf, waarmee wordt gedoeld op de formaliteiten waaraan een inbeslagneming moet voldoen. Het oordeel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht