NBSTRAF 2017/60, Hoge Raad 24-01-2016, ECLI:NL:HR:2017:64, 174.16

Inhoudsindicatie

Vals reisdocument, identiteitsbewijs

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert omdat een Sloveens rijbewijs niet kan worden aangemerkt als een van de in art. 231 Sr genoemde documenten, geeft blijk van een te beperkte en dus onjuiste uitleg van art. 231 Sr.

Uitspraak

3. Beoordeling van het middel van de advocaat-generaal bij het Hof

3.1. Het middel richt zich tegen het door het Hof uitgesproken ontslag van alle rechtsvervolging ten aanzien van feit 2.

3.…

Verder lezen
Terug naar overzicht