NBSTRAF 2017/68, Hoge Raad 31-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:121, 2018.16 B (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Conservatoir beslag, Derde

Samenvatting

Het oordeel van de Rechtbank dat “voldoende aanwijzingen bestaan voor het vermoeden dat de geldbedragen op de drie onderhavige bankrekeningen van klager afkomstig zijn van de zoon van de klager, en dat die gelden op die rekeningen zijn gestort of anderszins bijgeschreven om verhaal ter zake een (mogelijk) op te leggen geldboete of ontnemingsbedrag te bemoeilijken of te verhinderen terwijl klager wist of redelijkerwijze kon vermoeden dat de gelden met dit doel op zijn rekeningen zijn gestort”, behoeft nadere

Verder lezen
Terug naar overzicht