NBSTRAF 2017/69, Hoge Raad 31-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:122, 2166.16 B (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Ontvankelijkheid

Samenvatting

De Rechtbank heeft de klaagster ontvankelijk geacht in het hernieuwde beklag, nu daarbij een beroep is gedaan op het nog niet eerder voor de raadsvrouwe beschikbare dossier met verklaringen van de klaagster. Het kennelijke oordeel van de Rechtbank dat in het hernieuwd beklag een beroep is gedaan op andere feiten en omstandigheden dan die waarop het eerdere klaagschrift was gebaseerd en die van zodanige aard zijn dat zij nopen tot een nieuwe beoordeling van het verzoek tot opheffing van het beslag, geeft niet blijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht